OngakuDB - Japanese & Anime Music Database

Artist info
Main cover of Kessoku Band

Kessoku Band

結束バンド

Tags

Description

Kessoku Band are Hitori Gotoh (CV: Yoshino Aoyama), Nijika Ijichi (CV Sayumi Suzushiro), Ryo Yamada (CV: Saku Mizuno), Ikuyo Kita (CV: Ikumi Hasegawa)